VÍZUM DO RUSKA RYCHLE A BEZ STAROSTÍ

vizum ruska rychle

SELENA TRAVEL s.r.o.

Adresa: Korunovační 10,
Praha 7 Bubeneč 17000

Tel.1: +420 233 370 298
Tel.2: +420 776 839 682
Email: info@selenatravel.cz
Skype: selena.travel

Pracovní doba:
Po-Pá: 09:00-18:00

Ruské vízum musí obsahovat datum příjezdu, datum odjezdu, osobní údaje, informace o cestovním pasu a další informace o pozvání ruské strany. Ruské vízum slouží také jako povolení k příjezdu, tak i k odjezdu. Celý proces zabírá poměrně dlouhou dobu, během něhož je žadatel o vízum poměrně důkladně prověřován. Prověřuje se zejména účelovost a de facto i jakési oprávnění vstoupit na území Ruské federace. Zákony Ruské federace jsou poměrně striktní, a je potřeba také dbát na jejich dodržování i při podání žádosti. Nezáleží ani, zda jedete do Ruské federace pracovně nebo jen ukojit svou cestovatelskou vášeň. Vízum do Ruska zkrátka potřebujete vždy.

Každý vstup do Ruské federace je tedy podmíněn získáním víza. Buď tedy podstoupíte únavný den běhání po úřadech s dlouhými hodinami strávenými nepříjemným čekáním, ba někdy dokonce i dny, nebo tento nudný a otravný úkon přenecháte specialistům, a získáte vízum do Ruska rychle a bez starostí. Poradíme Vám zdali potřebujete turistické vízum, či služební vízum, upozorníme na některá úskalí a zajistíme zcela bezstarostný a ničím nenarušený pobyt v Ruské federaci.

TURISTICKÉ VÍZUM DO RUSKA

turistické vízum do ruska
 • Cestovní pas platný po dobu 6 měsíců po předpokládaném opuštění Ruské federace
 • Kopie cestovního pasu, jež obsahuje Vaše osobní data
 • Cestovní pojištění doložené kopií smlouvy o jeho zřízení na celou dobu pobytu v Ruské federaci
 • Vyplnit online formulář
 • Fotografie pasového formátu, tedy 3,5 x 4,5 cm.
 • Pokud máte pozvání od soukromé osoby ověřené cizineckou policií nebo turistický voucher, přiložte ho také, pokud nikoliv – naše agentura Vám toto pozvání či voucher zajistí.
 • Pro úplné vyplnění žádosti o vízum je nutné mít originál pozvání nebo znát číslo voucheru od turistické organizace
 • U žadatelů o turistické vízum do Ruska s věkem pod 18 let je nutné mít během cesty u sebe souhlas s vycestováním do Ruské federace obou rodičů s úředně ověřenými podpisy a kopii rodného listu nezletilého žadatele.

Celkové vyřízení turistického ruského víza včetně vyřízení turistického voucheru trvá cca do 7 pracovních dní (pokud chcete získat vízum co nejdříve, je tu možnost expres vízy do 4 dní). Rádi bychom upozornili, že pokud máte pozvání vlastní, může se doba výrazně prodloužit, poněvadž zaměstnanci ruského konzulátu v Praze musí pozvání důkladně prověřit a odeslat ho ke schválení na Správu federální migrační služby, která sídlí v  Moskvě.

Na výslovnou žádost lze také vyřídit turistické vízum do Ruské federace urgentně a to do 4 pracovních dnů ode dne podání žádosti na ambasádu v Praze včetně vyřízení turistického voucheru.

Vízum platí buď pro jeden vstup nebo pro dva vstupy (u víz pro 2 vstupy platí princip, že 2. vstup musí být ze 3. země – například, z Finska nebo z Kaliningradu), vždy přesně podle termínů uvedených v turistickém voucheru nebo v pozvání. Maximální doba pobytu je ale 30 dnů. Žádost o vystavení turistického víza do Ruska lze podat nejdříve tři měsíce před plánovanou cestou do Ruské federace. Ani vyplněný online formulář nesmí být starší než výše uvedená doba.

Turistické ruské vízum lze vyřídit za předpokladu, že v cestovním pase nemáte žádné jiné platné vízum do této země. Pokud budete žádat i přesto o nové turistické vízum, původní (dosud platné) vízum musí být ambasádou zneplatněno, popřípadě proces udělení víza může být dokonce i pozastaven.

Podle ruského zákona o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci musí každý turista ohlásit do 3 pracovních dnů adresu místa pobytu a po odjezdu se písemně odhlásit a doklad o nahlášení nosit při sobě. Velmi podstatnou věcí je, že musíte mít u sebe doklady prokazující Vaši totožnost pro případ policejní kontroly.

SLUŽEBNÍ VÍZUM DO RUSKA

služební vízum do ruska
 • Platný cestovní pas s dobou platnosti delší než 6 měsíců po předpokládaném návratu z Ruska
 • Kopie cestovního pasu, jež obsahuje Vaše osobní data
 • Vyplnění online formulář
 • Fotografie pasového formátu, tedy 3,5 x 4,5 cm.
 • Cestovní pojištění doložené kopií smlouvy o jeho zřízení na celou dobu pobytu v Ruské federaci s vyznačenou platností pojištění v Ruské federaci, konkrétně musí být uvedeno: „celý svět, Evropa a evropská část Ruské federace, Rusko“.
 • Pokud je sjednané cestovní pojištění k platební kartě, potřebujete taktéž i potvrzení banky, kde je uvedeno datum vydání a konce platnosti této karty a kopii přední strany karty.
  Pokud žádáte o služební vízum do Ruska s opakovanými vstupy, dokládá se cestovní pojištění pouze u prvního vstupu.
 • Pozvání do země ověřené Správou federální migrační služby RF. Nemáte-li pozvání, zajistíme.

Vydává-li se služební vízum jednovstupní, má platnost od 1 do 3 měsíců s tím, že ho také lze prodloužit na místě již během Vaší cesty. Platnost multivíza do Ruska může celkem činit 2-5 let, ale obvykle se vydává na dobu 6 až 12 měsíců. V případě multivíza do země lze vstoupit i vícekrát, což je nejvíce vhodnou variantou, je-li Vaše služební cesta má tendenci se opakovat nebo se chystáte navštěvovat Ruskou federaci častěji.

 • Pozvání musí být sestaveno dle předepsaných zákonem regulí, a být kompletně v ruštině.
 • Označení osoby, která pozvání činí – úplný název organizace na jejím hlavičkovém papíře, opatřeným razítkem, podpisem osoby, oprávněnou za společnost jednat – statutárním orgánem, registrační číslo firmy dle vnitrostátních právních předpisů a daňové identifikační číslo (tzn. ruské ekvivalenty českého IČ a DIČ)
 • Celé jméno adresáta pozvání – pozývané osoby, psané  latinkou podle cestovního pasu, její státní příslušnost, datum narození a číslo pasu
 • Přesná specifikace termínu pobytu s uvedením konkrétního dne a měsíce (od-do)
 • Počet předpokládaných vstupů do země
 • Pozvání je adresováno konzulárnímu oddělení Velvyslanectví Ruské federace v Praze.

Podle nových podmínek je nyní jednodušší udělit služební vízum na rok na pozvání od firmy. Je tedy dostačující, pokud za posledních 12 měsíců Vám bylo vydáno alespoň jednovstupní vízum. Chceme však upozornit, že pokud žádáte o vícevstupní vízum, a máte-li k dispozici vlastní pozvání do země, celková procedura vydání víza nemůže být vyřízena v urgentním režimu. Žádáte-li o jedno a dvouvstupní pracovní víza do Ruska, pak je vyřízení ve zrychleném režimu možné. Žadatel by ale uskutečnit alespoň 2 vstupy do Ruské federace. Pak je nutné doložit originál oficiálního pozvání. Pokud žadatel tyto podmínky nesplňuje,  je riziko, že vícevstupní služební vízum do Ruska na dobu jednoho roku nemusí být uděleno.