podání rukou

PRACOVNÍ VÍZUM DO RUSKA

OBECNÁ USTANOVENÍ

Pokud chcete na území Ruské federace vstoupit za účelem pracovní činnosti, potřebujete „Pracovní vízum“.  Naše společnost Vám zajistí kompletní servis v oblasti získání pracovního víza do Ruska, a to včetně potřebné pozvánky.

Pracovní víza se dělí na jednovstupová, dvouvstupová a vícevstupová. Platnost jednovstupového a dvouvstupového víza je maximálně 3 měsíce, u vícevstupových je platnost maximálně 3 roky. Naše společnost Vám nicméně zajistí pracovní vízum rovnou na 3 roky. S naší pozvánkou tak může být klient v Rusku po celou dobu platnosti pracovního víza, bez nutnosti Rusko opustit.

Podmínkou pro udělení pracovního víza je cestovní pas, jehož platnost je nejméně 3,5 roku ode dne vydání víza. Doba platnosti víza bude odpovídat termínu pobytu uvedenému ve Vašem pozvání vydaném oddělením Federální migrační služby nebo v telexu z Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.

Upozorňujeme Vás, že při podání žádosti o udělení pracovního víza musíte předložit potvrzení o výsledku testování na HIV.

Pracovní vízum – ceník ruského víza

Typ víza Platnost Doba vyřízení žádosti Cena
Pracovní vízum dle požadavků 35-45 dní 1450 Euro + konzulátní poplatek

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Pro udělení jednovstupového, dvouvstupového nebo vícevstupového víza do Ruska musí žadatel předložit následující podklady:

 1. Platný cestovní pas s platností po dobu nejméně šesti měsíců po uplynutí doby platnosti víza, který obsahuje nejméně 2 volné stránky, přičemž tyto stránky nemusí následovat po sobě. Při podání žádosti je také třeba předložit kopii stránky cestovního pasu s osobními údaji.
 2. Jedna současná fotografie o velikosti pasové fotografie nalepená na vyznačené místo na formuláři žádosti o vízum. Fotografie musí odpovídat všem stanoveným požadavkům.
 3. Cestovní pojištění platné po celou dobu pobytu v Rusku. Pojistka musí obsahovat jméno pojištěné osoby, dobu platnosti odpovídající termínu pobytu a platnost pojištění na území Ruska. Cestovní pojištění musí pokrývat náklady na případné léčení a náklady na repatriaci. Pojistka musí být opatřena logem a razítkem pojišťovny, a také uvádět jméno a funkci zaměstnance pojišťovny. Pokud pojistka není opatřena logem a razítkem pojišťovny, musí obsahovat název (jméno) a kontakty pojistitele.
 4. Originál pozvání vydaného příslušným oddělením Federální migrační služby Ruské federace. Toto pozvání Vám může zajistit naše společnost.
 5. Potvrzení o testování na HIV během posledních tří měsíců. Toto potvrzení musí platit po dobu nejméně 15-30 dní po podání žádosti o vízum.

Poznámka: Velvyslanectví Ruské federace nebo Generální konzulát Ruské federace jsou oprávněny vyžádat si v průběhu vízového řízení doplňující podklady, případně předvolat žadatele k pohovoru.

Pokud žadatelem o pracovní vízum do Ruska není občan České republiky, musí mimo uvedené podklady předložit také:

 1. Povolení k pobytu v České republice s platností nad 90 dní. Toto ustanovení platí pro občany následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egypt, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Korejská republika, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.V souladu s národní legislativou může být dokladem o povolení k pobytu v České republice s platností nad 90 dní: studijní / pracovní vízum, pracovní povolení, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu.
 2. Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument pro občany následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Turecko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.
foto na vizum

POŽADAVKY NA FOTOGRAFIE

K vyřízení pracovního víza do Ruska budete potřebovat 1 fotografii pasového formátu. Ta musí odpovídat následujícím požadavkům:

 • Fotografie nesmí být starší jak 6 měsíců.
 • Fotografie musí být o velikosti 3,5 x 4,5 cm a musí být na bílém pozadí.
 • Fotografie musí být kvalitní, se zaostřením na obličej.
 • Fotografie musí být vytisknuta na běžném fotopapíře.
 • Fotografie musí být barevná.
 • Na fotografiích musí být zobrazen celý obličej, bez úsměvu (bez slunečních brýlí, bez čepice nebo jiné pokrývky hlavy, nenosí-li žadatel tuto pokrývku hlavy z náboženských důvodů nebo z důvodu příslušnosti k určité etnické skupině).
 • Fotografii nalepte na formulář žádosti o vízum.

Poznámka: prosíme o přesné dodržení těchto instrukcí. Pokud předložené fotografie nebudou odpovídat těmto požadavkům, Vaše žádost se nebude považovat za řádně vyplněnou.

VÍZOVÝ POPLATEK

Za každou žádost o pracovní vízum se účtuje vízový poplatek. Vízové poplatky se mohou lišit podle občanství žadatele, typu víza, doby platnosti víza, lhůty pro vyřízení a počtu vstupů.

Kromě vízového poplatku se účtuje servisní poplatek ve výši 700 CZK (včetně DPH) u každé žádosti o udělení víza.

Žadatelé jsou oprávněni hradit vízové poplatky v hotovosti nebo bankovním převodem (dokumenty jsou dodány na Konzulární oddělení RF až po zaplacení všech poplatků).

Prosíme, vyberte Vaši státní příslušnost, abyste se seznámili s příslušným poplatkem za Vaše vízum:

Všechny platby se hradí v českých korunách přepočtem dle devizového kurzu České národní banky.Lhůty pro vyřízení víz jsou platné ode dne podání žádosti na konzulární oddělení Velvyslanectví Ruské federace / Konzulát Ruské federace v České republice. Žádosti podané ve Vízovém Centru v Praze jsou podány na konzulární oddělení následující pracovní den. Žádosti podané ve Vízových Centrech v Karlových Varech a Brně jsou podány na Konzulární oddělení RF v pondělí, středu a pátek.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vízové poplatky se mohou lišit podle občanství žadatele, doby platnosti víza a lhůty pro vyřízení. Pro dodatečné informace prosím kontaktujte Ruské vízové centrum.

LHŮTY VYŘÍZENÍ VÍZ

Lhůty pro vyřízení víz se liší dle typu žádosti. Tyto lhůty jsou stanoveny na základě rozhodnutí Velvyslanectví Ruské federace.

 • Pro občany České republiky a EU činí lhůta pro vyřízení běžných žádostí, podaných ve Vízovém centru, 6 pracovních dní ode dne podání dokumentů. Doba zpracování expresních žádostí, podaných ve Vízovém centru, činí v případě občanů České republiky a EU 3 pracovní dny ode dne podání dokumentů.
 • V případě občanů, kteří žádají o vícevstupové humanitární nebo obchodní vízum na základě pozvání s uvedením ruského daňového identifikačního čísla (ИНН), činí lhůta pro zpracování žádostí nejméně 10 kalendářních dnů.

Tito žadatelé musí navíc předložit jednovstupové, dvouvstupové či vícevstupové vízum, udělené během uplynulého kalendářního roku. V opačném případě není možné žádost o vícevstupové vízum podat.

 • Lhůta zpracování žádostí o udělení víza činí pro občany, žádající o vízum na základě písemné žádosti občana Ruské federace adresované k rukám Velvyslance nebo Generálního konzula, do 14 kalendářních dnů.
 • Pro občany Sýrie, Iráku, Jemenu, Afghánistánu, Libye, Libanonu, Bangladéše a Pákistánu činí lhůta pro zpracování žádostí o vydání víza 20 pracovních dnů.

Žádosti od občanů těchto zemí jsou přijímány pouze v případě, že předloží povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice a jízdenky či letenky dokládající datum výjezdu z Ruské federace.

 • Pro občany USA činí lhůta zpracování žádostí o vícevstupové vízum na základě pozvání s uvedením ruského daňového identifikačního čísla (ИНН) nejméně 12 kalendářních dnů. Pro žadatele, kteří chtějí navštívit některé části Severního Kavkazu, činí lhůta zpracování až 10 pracovních dní.