Služební vízum do Ruska

Pokud jedete do Ruska na výstavu, jednání, podepsání smlouvy a t.d. , kromě práce ohledně nájmu a plánujete návštěvu Ruska vícekrát pracovně, je potřeba služební vízum nebo také multi vízum do Ruska. Služební vízum do Ruska je tedy vízum, které je potřeba u cesty nebo u několikanásobných návštěv Ruské federace. Služební vízum je vystaveno za účelem obchodní nebo humanitární cesty. Služební vízum do Ruska je platné od 1 měsíce do 1 roku (na rozdíl od turistického víza, které platí pouze 30 dní) a lze i prodloužit na místě již během Vaší cesty. Platnost multi víza do Ruska může být celkem 2 roky / pokud v pase jsou p roky po sobě 3 služební víza. Služební vízum do Ruska má shodnou platnost, tedy 12 měsíců a lze ze země vstoupit i vícekrát.

Multi vízum do Ruska lze získat pouze v České republice na Generálních konzulátech Ruské federace, které jsou v Praze, Brně a Karlových Varech. Služební vízum do Ruska lze získat poměrně jednoduše, pokud přesně víte, co máte do jakého formuláře uvést a samozřejmě pokud máte dostatek času. Nedisponujete-li těmito přednostmi, přenechte zdlouhavé vyřizování nám.

Postup vyřízení víza:

 1. Zvolte typ víza
 2. Vyplňte online formulář
 3. Připravte si podklady:
  • Cestovní pás s platností min. 6 měsíců
  • Aktuální barevná fotografie s bílým pozadím (3,5 x 4,5 cm)
  • Kopie cestovního pojištění platné do Ruska (případně můžeme zajistit)
 4. Zašlete nám uvedené podklady kurýrem či poštou, nebo zastavte se u nás na pobočce.

Služební vízum do Ruska

Služební (Business) vízum – ceník ruského víza

Typ víza Platnost Doba vyřízení žádosti Cena
Business – multivstup
pokud vyžádáte roční vízum poprvé,
12 měsíců 18 dní 5780 Kč

Business – multivstup*

platné pouze v případě, že má v pase 1x využiti vízum z předešlého roku.

12 měsíců 8 dní 4500 Kč

Business – multivstup*

platné pouze v případě, že má v pase 1x využiti vízum z předešlého roku.

6 měsíců 8 dní 4390 Kč

Business – 1 vstup 30 dní 10 dní 2450 Kč

Business – 1 vstup 30 dní 7 dní 2720 Kč

Business – 1 vstup 30 dní 4 dní 3720 Kč

Business – 1 vstup 90 dní 10 dní 2500 Kč

Business – 1 vstup 90 dní 7 dní 2800 Kč

Business – 1 vstup 90 dní 4 dní 3650 Kč

Business – 2 vstupy 30 dní 10 dní 2500 Kč

Business – 2 vstupy 30 dní 7 dní 2800 Kč

Business – 2 vstupy 30 dní 4 dní 3600 Kč

Business – 2 vstupy* 90 dní 10 dní 2550 Kč

Business – 2 vstupy* 90 dní 7 dní 2850 Kč

Business – 2 vstupy* 90 dní 8 dní 3700 Kč

*Cena platí kompletně

Co potřebujete k jeho vyřízení?

 • Platný cestovní pas s dobou platnosti delší než 6 měsíců po předpokládaném návratu z Ruska (nelze tedy použít cestovní pas s expresním vyřízením) a volnými třemi po sobě jdoucími stranami
 • Kopii datové stránky cestovního pasu
 • Vyplnění online formulář
 • Fotografie pasového formátu
 • Cestovní pojištění doložené kopií smlouvy o jeho zřízení na celou dobu pobytu v Ruské federaci s vyznačenou platností pojištění v Ruské federaci, konkrétně musí být uvedeno: „celý svět, Evropa a evropská část Ruské federace, Rusko“. Pokud je sjednané cestovní pojištění k platební kartě, potřebujete ještě potvrzení banky, kde je uvedeno datum vydání a konce platnosti této karty a kopii přední strany karty. Pokud žádáte o služební vízum do Ruska s opakovanými vstupy, dokládá se cestovní pojištění pouze u prvního vstupu.
 • Pozvání do země ověřené cizineckou policií

Co má obsahovat pozvání do země?

 • Pozvání musí být kompletně v ruštině.
 • Kdo zve – celý název organizace na jejím hlavičkovém papíře – razítko, podpis statutáře, registrační číslo firmy dle vnitrostátních právních předpisů a daňové identifikační číslo (tzn. Ekvivalent českého IČ a DIČ)
 • Celé jméno zvané osoby v latince, její státní příslušnost, datum narození a číslo pasu
 • Datum pobytu přesně uvedeného od… do
 • Počet vstupů do země
 • Pozvání se adresuje na konzulární oddělení Velvyslanectví Ruské federace v Praze.

Dle nových podmínek je nyní jednodušší udělit služební vízum na rok na pozvání od firmy. Je tedy dostačující, pokud disponujete za posledních 12 měsíců projetým alespoň jednovstupým vízem. Ovšem pozor. Pokud žádáte o vícevstupé vízum s vlastním pozváním do země, nelze vyřídit v urgentním režimu. Žádáte-li o jedno a dvouvstupá pracovní víza do Ruska, vyřídit v tomto urgentním režimu jdou. Žadatel ale musel zrealizovat minimálně 2 vstupy do Ruské federace. Pak je nutné doložit ještě originál oficiálního pozvání. Pokud žadatel tyto podmínky nesplňuje, služební vízum do Ruska vícevstupé na jeden rok být uděleno nemusí.

Služební vízum do Ruska bez vlastního pozvání

Požadavky pro vystavení multi víza do Ruska jsou shodné jako u pracovního víza s vlastním pozváním, pouze musíte předložit o jednu fotku pasového formátu více.

Zde je vidět, že získat služební vízum do Ruska není takový problém. Ovšem nenechávejte si celý proces na poslední chvíli. Nemusí se Vám to vyplatit. Pokud máte vlastní pozvání od ruské firmy, pracovníci ruského konzulátu v Praze ho velmi důkladně prověří a odešlou k odsouhlasení na Migrační úřad ruské federaci do Moskvy. Proto se doba vyřízení pracovního víza do Ruska může znatelně prodloužit.