ruská dívka

Stejně jako při cestování do většiny ostatních zemí, i při cestě do Ruska budete potřebovat vízum. Bez ohledu na to, zda do Ruska pojedete na pracovní cestu, dovolenou či soukromou návštěvu, musíte si opatřit to správné vízum. Jaké typy víz do Ruska existují se tak dozvíte v následujícím článku.

Jednovstupové a dvouvstupové turistické vízum

ermitráž

Turistické vízum do Ruska se vydává za účelem dovolené nebo návštěvy příbuzných a známých. Pro jeho získání budete potřebovat mimo dalších náležitostí i originál nebo kvalitní kopii turistického voucheru a potvrzení o ubytování od ruské cestovní kanceláře. Platnost má 30 dnů.

Jednovstupové, dvouvstupové a vícevstupové obchodní a humanitární vízum

práce

Obchodní a humanitární vízum slouží k obchodním cestám nebo pozváním k účasti na sportovní, vědecké, umělecké nebo kulturní akce. Vydává se na základě předložení originálu pozvání na formuláři migrační služby Ruska nebo originálu pozvání od ruské právnické osoby. Platnost má 90 dnů, pro vícevstupová víza pak 6 až 12 měsíců.

Jednovstupové nebo dvouvstupové soukromé vízum

Soukromé vízum je možné získat na základě předložení originálu pozvání na formuláři migrační služby Ruska nebo originálu pozvání od blízkého příbuzného – občana České republiky, který žije na zákonném základě na území Ruské federace. Soukromé vízum má platnost 90 dnů.

Jednovstupové nebo vícevstupové studijní vízum

studium

Studijní vízum se používá v případě krátkodobých stáží a výměnných programů. Můžete ho získat po předložení originálu pozvání na formuláři migrační služby Ruska nebo originálu či kvalitní kopie pozvání od ruské školy nebo vysoké školy. Pozvání musí být podepsáno rektorem školy. Studijní jednovstupové vízum má platnost 90 dnů a v některých případech lze v Rusku prodloužit, vícevstupové má platnost 6 až 12 měsíců.

Jednovstupové nebo vícevstupové pracovní vízum

přemýšlet

Pracovní vízum se vydává pouze na základě originálu pozvání na formuláři migrační služby Ruska, který musí předložit zaměstnavatel. Většinou má platnost 3 měsíce, v Rusku jej ale můžete případně prodloužit.

Jednovstupové nebo dvouvstupové tranzitní vízum

Pokud Ruskem pouze projíždíte, budete potřebovat tranzitní vízum. Vydává se v případě vlastnictví cestovních dokladů a víza do třetí země. V případě letecké přepravy má platnost 3 dny, a to na základě zaplacených letenek. Pokud cestujete vlakem, platnost víza je 10 dní a vydává se na základě zaplacených jízdenek.  Cestujete-li přes Rusko osobním automobilem, vydává se vízum na lhůtu, nezbytnou pro tranzit nejkratší cestou do 10 dnů. Výpočet lhůty vychází z denního výkonu automobilu 500 km. K jeho vydání budete potřebovat kopie dokladů automobilu a také čestné prohlášení, obsahující údaje o cestujících a přesné trase.

Pokud potřebujete poradit, jaký typ víza do Ruska potřebujete, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, rádi vám se vším pomůžeme a příslušné vízum zařídíme – RUSKO-VIZA.cz